Stichting Hosmus Foundation

Uw donatie wordt enorm gewaardeerd!

De velden naam, e-mailadres en bericht zijn optioneel.

Bedrag

Stichting Hosmus Foundation

De stichting Hosmus Foundation (RSIN 8602.78.281) is opgericht naar aanleiding van bedrijfsgeneeskundige situaties die Karin Hosmus tegen kwam in haar werk als geregistreerd bedrijfsarts.

Wat is het doel van de Stichting Hosmus Foundation?

Het doel van de Hosmus Foundation is het financieren van onderzoek en het onder de aandacht brengen van de gezondheidsrisico’s en/of gezondheidsschade die op de werkvloer opgelopen kunnen worden door toxische stoffen en/of andere omgevingsfactoren.

Wat zijn nu eigenlijk toxische stoffen? Toxische stoffen zijn stoffen die schadelijk of gevaarlijk kunnen zijn voor jezelf, je naasten, dieren of je overige leefomgeving. Toxisch betekent giftig. Het hoeven niet alleen vaste stoffen te zijn maar het kunnen ook vloeistoffen of gassen zijn.

Toxische stoffen zijn stoffen waar we dagelijks mee in aanraking komen. Dit kan in kleine hoeveelheden voorkomen, wat nog niet direct schadelijk is. Bij overmatige blootstelling kan dit schadelijk worden voor jezelf / je gezondheid. Om een indicatie te krijgen wanneer dit gebeurt, wordt onder meer gebruik gemaakt van de grenswaarde. De grenswaarde is de maximaal toegestane concentratie van een (gevaarlijke) stof in de individuele ademhalingszone van een werkende. De stof kan voorkomen als gas, damp, deeltje, aerosol of vezel. De grenswaarde geldt voor een gedefinieerde referentieperiode (meestal 8 uur en / of 15 minuten). Het zijn concrete, gekwantificeerde normen op het gebied van arbeidsomstandigheden. Hoe groter b.v. de gezondheidsrisico’s van blootstelling op de werkplek zijn, des te strenger (lager) de normen.

Wat zijn dan de consequenties? Bij overmatige blootstelling kun je uiteindelijk ziek worden. Denk hierbij aan b.v. bepaalde vormen van kanker, chronische longaandoeningen, huidaandoeningen, allergieën, cognitieve problemen zoals b.v. geheugenverlies, etc. In sommige situaties kan e.e.a. uiteindelijk leiden tot dan wel bijdragen aan een overlijden.

Bestuur van Stichting Hosmus Foundation

Mw. Drs. C.W.M. (Karin) Hosmus

Mw. Drs. C.W.M. (Karin) Hosmus

Voorzitter
Vacant

Vacant

Penningmeester
Mw. B.E.G.M. (Det) Verhoeven

Mw. B.E.G.M. (Det) Verhoeven

Secretaris

Ieders bijdrage telt!

Hosmus zal van iedere aangesloten opdrachtgever bij Hosmus één euro per jaar doneren aan de stichting. Daarnaast organiseren de bestuursleden en andere belangstellenden acties en activiteiten om geld bijeen te brengen ten behoeve van de doelstelling van de stichting.

De opbrengsten van deze activiteiten en donaties zullen ingezet worden voor verder onderzoek en voorlichting.

Bent u geïnteresseerd? Wilt u bijdragen aan onze stichting? U kunt vriend of ambassadeur worden, maar u kunt uiteraard ook eenmalig via de donatiebutton doneren.

Dit wordt hoe dan ook enorm gewaardeerd door ons! Wij zeggen u dan ook graag reeds bij voorbaat hartelijk dank hiervoor!

Onafhankelijk

Hosmus Foundation heeft onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. Donateurs hebben geen invloed op de bestemming van de donaties.

Onderzoekend

Hosmus Foundation stelt de donaties ter beschikking voor het onderzoek naar de gezondheidsrisico’s en gezondheidsschade die op de werkvloer opgelopen kunnen worden door toxische stoffen. Dit is een belangrijk onderzoek daar er nog veel kennis op te doen is hierover. Wij willen dit graag onder de aandacht brengen en behulpzaam zijn bij het verdere onderzoek hier naar.

Onbezoldigd

Het bestuur is onbezoldigd zodat uw donatie vrijwel volledig aan het onderzoek en de begeleiding besteed kan worden.

Download onze statuten en/of beleidsplan:

Statuten
(136 kb, opent in nieuw venster)
Beleidsplan
(150 kb, opent in nieuw venster)

Heeft u nog een vraag? U kunt ons bereiken via info@hosmusfoundation.nl of telefonisch op 085 00 601 99

Helpt u  Hosmus Foundation mee haar doelen te bereiken? Uw donatie wordt enorm gewaardeerd!

Doneer nú!