1

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Het bijdragen aan veilige en gezonde arbeidsomstandigheden is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de bedrijfsarts.

Een voorbeeld hiervan is dat de bedrijfsarts werkgevers adviseert over beschermende maatregelen, dit om uitval van ziekte door werk te voorkomen. Dit advies kan gevraagd en ongevraagd gegeven worden.

Daarnaast is de bedrijfsarts ook beschikbaar voor overleg met de preventiemedewerker en de Ondernemingsraad (OR).

2

Adviseren bij ziekteverzuimbegeleiding

De Bedrijfsarts wordt ingeschakeld bij verzuimbegeleiding en re-integratie van de werknemers.

De Bedrijfsarts is betrokken bij het opstellen van een probleemanalyse, periodieke evaluaties met werknemer en het opstellen van medische informatie voor het re-integratieverslag van de WIA aanvraag. Meer informatie over ziekteverzuim kunt u vinden op de website van het UWV.

3

Keuringen & Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Om verzuim zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk om aandacht te besteden aan de gezondheid en veiligheid van de werknemers.

Iedere werkgever is verplicht om zijn medewerkers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO) aan te bieden. Een PMO is erop gericht om werknemers bewust te maken van hun gezondheid, vitaliteit en inzetbaarheid.

Meer informatie over een PMO kunt u vinden op de website van het RIVM

4

Signalering beroepsziekten

Beroepsziekten zijn ziekten die ontstaan als gevolg van het werk dat iemand doet. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) werkt aan het bevorderen van de kwaliteit van preventie, diagnostiek, behandeling en begeleiding van arbeidsgebonden aandoeningen.

Om dit doel te bereiken heeft het NCvB een goed overzicht nodig van de beroepsziekten. Bedrijfsartsen zijn wettelijk verplicht de beroepsziekten die zij tegenkomen op het spreekuur bij de NCvB te melden.

Voor meer informatie over beroepsziekten kunt u kijken op www.beroepsziekten.nl