Wie is de vrouw achter Hosmus Corporate Consultancy?

Karin Hosmus werkt sinds 2008 als Geregistreerd Bedrijfsarts en zij heeft Hosmus Synergie opgestart. Naast de werkzaamheden bij Hosmus Synergie is zij tevens sinds 2017 werkzaam in Hosmus Corporate Consultancy waar vanuit zij voornamelijk bedrijfsgeneeskundige coaching, mediation en arbeids- en organisatieadvisering vorm geeft vanuit een bedrijfsgeneeskundige insteek.

Daarnaast heeft zij in de afgelopen jaren onder meer de opleiding tot vertrouwenspersoon succesvol afgerond. Zij is niet praktiserend als vertrouwenspersoon werkzaam, maar ze heeft ervaring en kennis, welke zij inzet om u bij te staan met advies- en beleidsmatig werk betreffende Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) als ook betreffende Integriteitsvraagstukken en -beleid.

Wat is Hosmus Corporate Consultancy?

Hosmus Corporate Consultancy is een adviesbureau voor zaken die vanuit een bedrijfsgeneeskundige insteek hun aandacht verdienen en vergen binnen uw organisatie dan wel voor u als persoon zijnde.

Hosmus Corporate Consultancy is onder meer gespecialiseerd in bedrijfsgeneeskundige coaching, bedrijfsgeneeskundig advies en begeleiding omtrent PSA-vraagstukken / beleidsmatig advies.

Tevens kunnen wij u adviseren in het opstellen van b.v. een beleid bij Ongewenste Omgangsvormen en Integriteitsvraagstukken.

Voor wie is Hosmus Corporate Consultancy een mogelijke partij?

Onze dienstverlening is inzetbaar voor verschillende partijen. Bijvoorbeeld ZZP’ers, maatschappen c.q. maten van maatschappen, kleine zelfstandigen b.v. zonder private verzekering of juist voor de werknemer of werkgever die advies willen in zaken waar zij vanuit hun werk tegen aan lopen.

Wat kunt u verwachten?

De dienstverlening kenmerkt zich door aandacht, zorgvuldigheid en maatwerk. Een vraag vanuit uw zijde zal altijd gestart worden met een kennismakingsgesprek. Daaropvolgend kan er een intake gesprek worden gepland om samen te komen tot een passend traject. Een kennismakingsgesprek kan plaats vinden bij u op locatie dan wel op onze locatie in Elst Gld. Een overige locatie naar keuze is ook altijd met elkaar bespreekbaar mocht dit aan de orde zijn.

Naast individuele trajecten zijn trajecten voor groepen c.q. afdelingen eveneens mogelijk. U kunt hierbij denken aan een workshop of een training, of vormen van intervisie, welke passend zijn bij uw hulpvraag. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt.

Bent u geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie of advies? Neem gerust contact op met ons.

We zijn bereikbaar via info@hosmuscc.nl dan wel via 06-23515954.