Wet verbetering Poortwachter

Als u door uw ziekte niet kunt werken, dan meldt u zich ziek bij uw werkgever. Uw werkgever kan u vertellen welke regels er gelden bij ziekte. Ook leggen wij het graag aan u uit.

Uw werkgever geeft aan de bedrijfsarts door dat u bent ziek gemeld. De bedrijfsarts is degene die u begeleidt tijdens uw ziekte.

Re-integreren

Als u langere tijd ziek bent, dan bekijkt u samen met uw werkgever wat u kunt doen en hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt gaan. Dit proces heet re-integreren. De bedrijfsarts helpt jullie hierbij. Er wordt gekeken naar de belasting van uw werk en hoe belastbaar u bent. Omdat het belangrijk is dat dit in balans is, geeft de bedrijfsarts op basis hiervan adviezen voor het verzuim en de re-integratie.

Uw werkgever blijft tijdens uw ziekte (meestal) uw loon doorbetalen.  Dit doet de werkgever maximaal 2 jaar (104 weken), of zo lang het dienstverband loopt bij een tijdelijk contract. In deze 104 weken geeft de Wet verbetering Poortwachter invulling en richting aan uw begeleiding.

In de Wet verbetering Poortwachter staat beschreven welke stappen u en uw werkgever moeten nemen tijdens de gehele verzuimperiode. Het doel van de wet is om de kans op werkhervatting, de zogenoemde re-integratie te starten en dat u en uw werkgever hiervoor samen de verantwoordelijkheid voor nemen.

In de volgende tijdlijn kunt u precies zien welke stappen er genomen moeten worden tijdens de eerste 2 ziektejaren.

 • Dag 1

  Ziekmelding

  (Werknemer)

 • Week 6

  Probleemanalyse

  door Bedrijfsarts gemaakt

 • Week 8

  Plan van Aanpak

  (Werkgever / Werknemer)

 • Week 42

  Melding UWV

  (Werkgever)

 • Week 52

  1e jaars evaluatie

  (Werkgever / Werknemer)

 • Week 92

  Eindevaluatie

  (Werkgever / Werknemer)

 • Week 93

  WIA aanvraag

  (Werknemer)

 • Week 93 - 104

  Beoordeling UWV

 • Week104

  WIA goedkeuring?

Wij hebben voor u ook een flyer gemaak over de Wet Poortwachter.

Mocht u nog meer informatie willen, dan kunt u op de website van UWV kijken.