Second opinion

Zowel u als uw werkgever krijgen advies van de bedrijfsarts over uw re-integratie. Dit advies wordt gegeven op basis van uw beperkingen en uw belastbaarheid. Het kan zijn dat u het niet eens bent met dit advies en dat u twijfelt aan het oordeel van uw bedrijfsarts. U heeft het recht om een second opinion aan te vragen bij een andere bedrijfsarts.

Het doel van een second opinion is om de werknemer meer zekerheid te geven over de juistheid van een advies, met daarin ook een verhoging van de kwaliteit van de gezondheidszorg.

Een second opinion kan alleen aangevraagd worden door de werknemer zelf en dus niet door uw werkgever.

De werkgever dient een lijst op te stellen wie de gecontracteerde second opinion artsen zijn. Als de werknemer van deze lijst gebruik maakt, dient de werkgever de kosten te vergoeden. Een second opinion kan alleen aangevraagd worden bij een geregistreerd bedrijfsarts.

Als u een second opinion overweegt aan te vragen, is het wel verstandig om dit aan te geven bij uw bedrijfsarts. Hij of zij kan u hierover meer informatie geven.

Let wel er is een verschil tussen een second opinion en een deskundig oordeel van het UWV. Voor een verdere toelichting kunt u meer informatie vinden op de website van het ministerie.

Mocht u een second opinion overwegen of heeft u hier vragen over? U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met ons secretariaat.

Ook kunt u meer informatie vinden op de website van het UWV.