(Aanstellings-) Keuringen

U als werkgever vindt het belangrijk dat al uw werknemers gezond zijn en veilig hun werk kunnen uitvoeren. Wij vinden dit ook belangrijk en kunnen u daarbij helpen. Een belangrijk onderdeel van veilig werken, is het laten uitvoeren van medische keuringen.

Waarom een keuring bij uw medewerker?

Er zijn verschillende soorten keuringen. Voor bepaalde beroepen moet de nieuwe werknemer voordat hij of zij start met werken gekeurd worden. Dit wordt een aanstellingskeuring genoemd. Er wordt dan o.a. gekeken hoe gezond de werknemer op dat moment is en/of de werknemer in staat zal zijn de toekomstige taken uit te voeren. Door dit te doen weet u zeker dat uw werknemer zijn functie aan kan en veilig het werk kan gaan verrichten.

Voor een aanstellingskeuring gelden er strikte richtlijnen. De bedrijfsarts kan u hier meer informatie over geven.