Arbeidsomstandigheden spreekuur

Hosmus synergie is er niet alleen voor de werkgever, we zijn er ook voor de werknemer. Als uw werkgever is aangesloten bij Hosmus Synergie dan kunt u bij ons terecht voor een arbeidsomstandigheden spreekuur. U hoeft voor dit spreekuur niet ziek gemeld te zijn.

U heeft als werknemer het recht om bij gezondheidsklachten die met werk te maken hebben, een bedrijfsarts te raadplegen. Dit heet een arbeidsomstandigheden spreekuur. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over werken en zwangerschap, of balans tussen werk en privé. Het kan zijn dat de bedrijfsarts vervolgacties voorstelt. U kunt dan denken aan een werkplek onderzoek of begeleiding door een bedrijfsmaatschappelijke werker.

De werkgever steunt de medewerker met het arbeidsomstandigheden spreekuur om zelf de regie te nemen over zijn/haar eigen inzetbaarheid. Bovendien draagt vrije en laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts bij aan het voorkomen van uitval. Individuele en collectieve gezondheidsrisico’s komen op deze manier sneller aan het licht.

Het arbeidsomstandigheden spreekuur kan op uw verzoek plaatsvinden, u beslist dan of uw werkgever hiervan op de hoogte gesteld wordt. Standaard zit er geen terugkoppelingsplicht op dit spreekuur. Er kunnen wel redenen zijn die mogelijk moeten worden gecommuniceerd naar uw werkgever. Dit kan in gezamenlijk overleg met u worden vormgegeven. Een arbeidsomstandigheden spreekuur wordt altijd anoniem gefactureerd naar uw werkgever.

Ook kunnen er redenen zijn voor uw werkgever om u voor een arbeidsomstandigheden spreekuur aan te melden. Dit zal in overleg met u gebeuren, het is dan aan u of u hier gehoor aan wilt geven.

Voor het maken van een afspraak kunt u direct contact met ons opnemen. Als de aanvraag op verzoek is van uw werkgever, dan kan dit ook via uw werkgever verlopen.