RI&E

Binnen elk bedrijf spelen er veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Zo lang u daar zicht op heeft en er actief aan gewerkt wordt om deze risico’s zo klein mogelijk te houden, hoeft dat geen enkel probleem te zijn.

Wel is het belangrijk dat één keer in de zoveel tijd de Risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E) wordt gemaakt. Er is niet in de Arbowet vastgelegd wanneer de RI&E moet worden aangepast. Het is wel belangrijk dat de RI&E actueel blijft.

Tijdens een RI&E worden alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart gebracht en wordt er een plan gemaakt om aan de bestaande risico’s te werken. Als werkgever is dit zeker in uw voordeel, omdat het de kans op verzuim onder uw werknemer verkleint.

Wie maakt de RI&E?

Alle werkgevers, op ZZP’ers na, moeten verplicht een RI&E maken. Het is een taak die ligt bij uw preventiemedewerker. Voordat hij of zij eraan begint, is het verstandig om goed uit te zoeken welke RI&E gemaakt moet worden. Er zijn verschillende versies die aangepast zijn op de branche waar het bedrijf bij hoort of op de grootte van het bedrijf. Op de website www.rie.nl kunt u de verschillende RI&E instrumenten vinden.

De preventiemedewerker hoeft niet alles alleen te doen. Het is zelfs verstandig om de werknemers mee te laten denken over de bestaande risico’s omdat zij daar dagelijks mee te maken hebben. Door hen ook bij het opstellen van de maatregelen mee te laten denken, zal het draagvlak voor het uitvoeren daarvan ook groter zijn.

De RI&E in 5 stappen

Het maken van een RI&E bestaat uit de volgende stappen:

 1. Inventarisatie

  Tijdens de inventarisatie worden alle bestaande risico’s binnen het bedrijf in kaart gebracht.

 2. Evaluatie

  Wanneer u duidelijk heeft welke risico’s er zijn, moeten deze beoordeeld worden. Hierbij wordt gekeken naar hoe groot de kans is op het risico, hoe vaak het voorkomt, wie er allemaal mee te maken hebben en wat de gevolgen van de risico’s zijn. Met deze punten kunt u de risico’s op volgorde van belangrijkheid zetten. Hierdoor maakt u voor uzelf inzichtelijk welke risico’s de hoogste prioriteit hebben.

 3. Plan van aanpak

  De derde stap is het maken van het Plan van Aanpak. Voor elk risico gaat u bedenken hoe u dit risico wilt verkleinen en wat daarvoor nodig is. Verstandig is om voor elke maatregel één verantwoordelijke aan te wijzen en vast te leggen op welk termijn dit moet gebeuren.

 4. Toetsing van de RI&E

  Na het maken van de RI&E moet deze getoetst worden door één van de vier kerndeskundigen. Dit kan zijn: een bedrijfsarts, hogere veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist of een arbeids- en organisatiedeskundige. Deze persoon leest uw bestanden door en kijkt of de lijst met risico’s volledig is, of de ernst hiervan goed is ingeschat en of het Plan van Aanpak passend is. Let wel, niet iedereen hoeft zijn RI&E te laten toetsen, dit is afhankelijk van uw bedrijf en of het RI&E instrument erkend is voor uw branche. Op www.rie.nl kunt u vinden of u verplicht bent om de RI&E te laren toetsen.

 5. Uitvoering

  Nadat uw RI&E helemaal is afgerond, kan u aan de slag gaan met het Plan van Aanpak. Belangrijk is om het plan en de voorgang minimaal één keer per jaar te evalueren. Op deze manier kan er in de gaten gehouden worden of de maatregelen nageleefd worden en of er mogelijk nieuwe risico’s bijgekomen zijn.

Het maken van een RI&E is erg belangrijk voor u en uw werknemers. Echter kan het maken van een RI&E er soms bij in schieten. Dit is waarom wij onze klanten naar een RI&E vragen als wij zien dat deze al een lange tijd niet meer gemaakt is.

Als u vragen heeft over de RI&E of als u uw RI&E wilt laten toetsen door de bedrijfsarts dan kunt u altijd bij ons terecht. Neem gerust contact op met ons secretariaat, dit kan telefonisch of via de e-mail.

Bron: www.rie.nl

Heeft u vragen over uw RI&E of wilt u deze laten toetsen?