Wat zijn de taken van een bedrijfsarts?

De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Een bedrijfsarts is een erkend medisch specialist op het gebied van werk en gezondheid. Alle werkenden moeten toegang hebben tot een bedrijfsarts.

De bedrijfsarts staat ingeschreven in het BIG- register. Dit geeft duidelijkheid over de bevoegdheden en deskundigheid van de bedrijfsarts. Afhankelijk van de situatie kunnen ook andere Arbodeskundigen adviseren over gezond en veilig werken. U zou dan kunnen denken aan een arbeids- en organisatiedeskundige (A&O deskundige), een arbeidshygiënist of veiligheidsdeskundige.

Bedrijven zijn verplicht om samen te werken met een bedrijfsarts. Een bedrijfsarts moet ingeschakeld worden bij:

  • Verzuimbegeleiding en re- integratie van werkenden.
  • Aanstellingskeuringen als het bedrijf die toe laat.
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO/ Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De bedrijfsarts voert zijn beroep onafhankelijk uit. Hij brengt adviezen uit die in het belang zijn van de gezondheid van de werkenden. De bedrijfsarts werkt ook samen met de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) de preventiemedewerker en met andere interne en externe deskundigen.

De Bedrijfsarts moet zich houden aan verschillende privacyregels en mag geen medische gegevens of informatie over privézaken van de medewerkers aan de werkgever geven. Hij mag de werkgever wel adviseren over eventuele werkaanpassingen en informeren over de verwachte verzuimduur en de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt is. Een werknemer heeft altijd recht op inzage in zijn medische dossier. De bedrijfsarts mag alleen informatie over de gezondheid van de werknemer opvragen bij de huisarts of specialist met toestemming van de werknemer. Zie ook de Leidraad Bedrijfsarts en privacy van de NVAB.

In gezamenlijk overleg met de werknemer, ook met toestemming of op verzoek van de werknemer kan in sommige situaties besloten worden om bepaalde informatie wel te delen met de werkgever. De bedrijfsarts zal dit dan samen met u bespreken en doornemen en uw nadrukkelijke toestemming daarvoor vragen.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de Arboportaal site van het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid.

Ook kunt u kijken op de website van het NVAB.

Heeft u vragen over de taken van een bedrijfsarts?