Flyer Wet verbetering Poortwachter

Wie is nu wie?

Als u ziek bent, kan het zijn dat u al veel verschillende behandelaren hebt gesproken. De huisarts, specialist of arts in opleiding. Vervolgens wordt u ook door uw werkgever doorverwezen naar de bedrijfsarts.

Ook bij ons kan het zijn dat u meerdere gezichten ziet. We kunnen het ons goed voorstellen dat dit erg verwarrend kan zijn. Daarom leggen we u graag de verschillende functies bij ons uit en welk gezicht bij welke functie hoort.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts begeleidt u op medisch gebied tijdens de verzuimperiode en uw re-integratie in werk. Hierbij kijkt de bedrijfsarts vooral naar hoe belastbaar u bent en hoe daar binnen het werk mee omgegaan moet worden. Daarnaast voeren bedrijfsartsen ook medische keuringen uit, bijvoorbeeld voor het behouden van het rijbewijs.

Onze bedrijfsartsen leiden ook jonge dokters op. U kunt daarom ook een coassistent of een arts in opleiding tegen komen.

Dokter in opleiding

Binnen Hosmus Synergie kunt u een coassistent of basisarts in opleiding tot bedrijfsarts tegen komen. Hosmus Synergie is namelijk een opleidingsinstelling. Vaak zult u hem of haar als eerste spreken. Uiteindelijk zal een van de bedrijfsartsen aansluiten om het met hen samen na te bespreken en het gesprek af te sluiten met advies aan u.

De dokters in opleiding werken altijd onder supervisie van een geregistreerd bedrijfsarts. Hun zelfstandigheid zal langzaam opgebouwd worden.

Secretaresse/ Management assistente

De secretaresse en management assistente zijn uw eerste aanspreekpunten. Als u belt voor vragen of voor het maken van een afspraak dan krijgt u een van hen aan de telefoon.

Daarnaast behandelen zij de administratie. U kunt dan denken aan het opvragen van medische gegevens, het verstrekken van machtigingen en het beheren van de agenda’s van de bedrijfsartsen.