Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Duurzame inzetbaarheid.

Als werkgever vindt u het welzijn van uw medewerkers belangrijk. Als zij goed in hun vel zitten, gezond zijn en met plezier naar hun werk gaan, zal er ook minder verzuim binnen het bedrijf plaatsvinden. Een goed welzijn verhoogt de duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf. Dit betekent dat uw werknemers op een gezonde manier, langdurig dezelfde functie kunnen uitoefenen, doordat hun belastbaarheid, behoeftes en interesses aansluiten bij hun functies.

Om het welzijn van uw werknemers in de gaten te houden is het belangrijk om aandacht te hebben voor hun fysieke en mentale gezondheid. Arbeid brengt namelijk altijd gezondheidsrisico’s met zich mee. Welke risico’s dit zijn in uw bedrijf, kunt u meestal terug zien in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Door deze risico’s te verkleinen zet u een belangrijke stap in het verbeteren van het welzijn van de werknemers. Voorkomen is beter dan genezen. Door middel van een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is het mogelijk om inzicht te krijgen in de gezondheid van de medewerkers.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een PMO is een onderzoek waarbij de gezondheid van de werknemers in kaart wordt gebracht. Dit kan ook gedaan worden bij werknemers zonder gezondheidsklachten, dit maakt het een preventief onderzoek. Hierbij wordt alleen gekeken naar gezondheidsproblemen die het gevolg kunnen zijn van de risico’s die spelen binnen hun functie. Dit kan dus erg verschillen per werknemer en per functie.
Door ‘’gezonde’’ werknemers op hun gezondheid te laten controleren, is het mogelijk om gezondheidsproblemen te voorkomen of vroeg te ontdekken. Hierdoor kunnen er op tijd maatregelen en/ of behandeling ingezet worden. Uiteraard zal dit een positief effect hebben op het verzuim binnen uw bedrijf.

Kerndoelen van een PMO

Preventie van beroepsziekten en arbeidsgebonden aandoeningen bij in individuele en groepen werknemers.
Bewaken en bevorderen van de gezondheid van individuele en groepen werknemers in relatie tot het werk.
Bewaken en verbeteren van het functioneren en de inzetbaarheid van individuele werknemers.

Arbowet.

Het is belangrijk om u als werkgever te realiseren dat u verplicht bent om uw werknemers een PMO aan te bieden. Dit staat vastgelegd in artikel 18 van de Arbowet.
Het is echter niet verplicht voor de werknemer om hier gebruik van te maken dit is op geheel vrijwillige basis.

U ook?

Wilt u ook gaan inzetten op duurzame inzetbaarheid binnen uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder met al uw vragen.