Update berichtgeving COVID-19

Geachte relatie,

Aansluitend op het crisisoverleg met betrekking tot het COVID-19 virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen die vanmiddag op de persconferentie van het kabinet en het RIVM bekend zijn gemaakt ziet Hosmus Synergie BV zich genoodzaakt om de maatregelen die wij op 1 maart jl. aan u gecommuniceerd hebben (namelijk kritisch omgaan met de mensen die op ons fysieke spreekuur komen), uit te breiden.

De spreekuren welke bij u op locatie gepland staan als ook de spreekuren op onze locatie in Elst Gld zullen worden geannuleerd en omgezet worden naar een telefonisch spreekuur. Indien u expliciet wenst, en indien daar ook daadwerkelijk een (medische) noodzaak toe is, dat een betrokkene fysiek gezien wordt door de bedrijfsarts dan kan dit alleen op onze locatie in Elst. De betrokkene zal door ons secretariaat hiervan op de hoogte worden gesteld en bevraagd worden op de eerder bij u aangegeven punten. Wij blijven hier echter op dit moment bijzonder kritisch op, mede gezien de maatregelen die hierin vanuit de overheid getroffen worden. Wij hopen op uw begrip hiervoor en uw medewerking.

Wellicht ten overvloede verwijzen wij u hernieuwd voor nadere actuele informatie naar het volgende:

Wij adviseren u en uw medewerkers de media goed in de gaten te blijven houden omtrent actuele mededelingen die vanuit de Rijksoverheid c.q. het RIVM worden gedaan.

Wij gaan ervan uit dat iedereen deze lastige periode goed doorkomt. Indien nieuwe ontwikkelingen een bijstelling van onze arbodienstverlening vragen, dan informeren wij u verder.

Tot slot willen we u nog wijzen op de informatieve filmpjes van het HagaZiekenhuis over het virus en de wijzen van besmettingen overdragen.

Mocht u nog vragen hebben, dan horen wij het graag en staan wij u graag te woord.

Hartelijke groet, Team Hosmus Synergie